top of page
  • M. (Martin) van Manen

Trots op vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie


Door M. (Martin) van Manen


Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Lakatos de vergunning verleend voor het doen van particulier onderzoek. Met deze vergunning zijn we in staat onpartijdig en onafhankelijk onderzoek te verrichten op een breed scala integriteitsdomeinen. Een nieuwe mijlpaal.


Integriteitsonderzoeken volgen op integriteitsincidenten of het vermoeden daarvan. Een onderzoek biedt inzicht in de feiten (wat) en omstandigheden (waardoor) én in de rol van betrokken personen en partijen (wie). Met de uitkomsten van het onderzoek worden vervolgacties bepaald.


Met gedreven en gespecialiseerde collega’s voeren wij deze onderzoeksopdrachten uit in zowel de publieke als de private sector.

Commentaires


bottom of page