top of page

Onze Diensten

Solo Element Green.png

Onpartijdig en onafhankelijk onderzoek

Integriteitsonderzoeken volgen op integriteitsincidenten of het vermoeden daarvan. Een onderzoek biedt inzicht in de feiten (wat) en omstandigheden (waardoor) én in de rol van betrokken personen en partijen (wie). Met de uitkomsten van het onderzoek worden vervolgacties bepaald. Onderzoeksresultaten kunnen grote gevolgen hebben voor zowel personen als organisaties. Denk hierbij aan reputatieschade en financiële schade, maar zeker ook individuele schade aan een eventuele gedupeerde (individueel slachtoffer). Om die reden is bij Lakatos een onderzoeksopdracht altijd gekoppeld aan een impactanalyse. Hiermee wordt voorkomen dat onderzoeksinitiatieven ongewild uit de hand lopen en grip op de situatie verloren raakt.

Solo Element Green.png

Integriteitsrisicoanalyses

Waar staat uw organisatie als het gaat om het in kaart hebben en beheersen van de belangrijkste integriteitsrisico’s? De ervaring leert dat sommige risico’s op de organisatieradar staan en andere risico’s soms onbewust buiten beeld zijn gebleven. Zo kan een frauderisico inclusief beheersmaatregelen zijn en risico’s op ongewenste gedragingen in de organisatie een blinde vlek vormen. Lakatos beschikt over de methoden om risico’s te detecteren en inzicht te geven in de mate waarin deze risico’s worden beheerst. We lichten graag onze visie toe op de sleutel tot voortdurende beheersing.

Solo Element Green.png

Integriteitsbeleid en corporate integrity

Geen beleid, geen beheersing. Immers als de organisatie niet over uitgangspunten en vereisten op het gebied van integriteit beschikt, ontbreekt het kompas om te varen. Recente incidenten uit de media laten zien tot welke schade dit kan leiden. Het start dus bij uitgangspunten en beleid. reikt echter verder. Hoe kom je tot een werkbare normering? Hoe zorg je (en weet je) dat beleid wordt nageleefd? Op welke wijze richt je monitoring in? Lakatos helpt graag bij de beantwoording van deze vragen en ondersteunt om integriteitsmanagement op een nieuwe leest te schoeien.

Solo Element Green.png

Externe integriteitsdiensten

Overweegt u om integriteitsmanagement op een hoger plan te brengen maar ontbreekt de beschikbare capaciteit? Lakatos levert externe integriteitsdiensten. Denk hierbij aan externe vertrouwenspersonen, ombudsdiensten, ondersteuning van onderzoekscommissies, ondersteuning bij geschillen, ontwikkeling en begeleiding van incidenten- en sanctiecommissies. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Integrale regelkring_Transp.png
iStock-1049831686.jpg

Welke vragen stellen klanten ons?

“Help ons met een integriteits-scan van onze organisatie”

“Op welke integriteitsrisico’s moeten wij als organisatie voorbereid zijn?"

“Wij vermoeden frauduleuze praktijken uitgevoerd door een van onze medewerkers. Graag een onderzoek”

“Ontwikkel met ons preventieve maatregelen rond ongewenste omgangsvormen”

“Help ons met het maken en doen nakomen van integriteitsbeleid”

“Hoe voldoen we aan de eisen van onze toezichthouders en wat maatschappelijk de norm is geworden”

“Lever ons externe vertrouwenspersonen”

“Hoe voldoen wij aan internationale sanctieregelgeving?”

“Help ons concreet te maken wat bij ons ‘de grens’ is, voor grensoverschrijdend gedrag”

bottom of page