top of page

Over Lakatos

iStock-1022130186.jpg

Visie

Integriteitsincidenten kennen veel verschijningsvormen. Ongewenst gedrag, maatschappelijk onbetamelijk gedrag, fraude, witwassen en corruptie zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Voor welke verschijningsvorm ook, in het algemeen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Lakatos heeft de expertise om incidenten te voorkomen en risico’s te beheersen. Centraal in de aanpak:

Risico profiel, Normeren, Beheersen, Protocolleren en Onderzoeken.

En als de beheersing faalt - of in het geheel niet bestaat - is Lakatos uw partner om de organisatie na een incident te begeleiden en follow-up op systematische manier te doorlopen. Meestal betekent het meer dan alleen onderzoeken en vaststellen. Gerichte communicatie, zorgvuldige krachtenveldanalyse en een goede afweging van reputatierisico’s zijn ingrediënten voor effectief incidentmanagement.

iStock-922107232.jpg

Toonaangevend in integriteitsmanagement

Sjoerd (4k).jpg
Martin (4k).jpg

Lakatos oprichters Martin van Manen en Sjoerd Vredenberg zijn ervan overtuigd dat de scope van wat we tot integer handelen rekenen volop in beweging is. En dat is maar goed ook. Het is veel meer dan alleen wat de wetgever vindt. Steeds duidelijker wordt de norm wat “wij als maatschappij” vinden. De publieke opinie speelt een belangrijke, richtinggevende rol. De acties gekoppeld aan de MeToo-beweging, recente integriteitsincidenten in de mediawereld (The Voice, DWDD) en de onderzoeken naar ongewenst gedrag bij politieke partijen en democratische instituties zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Een gewijzigde scope vraagt om nieuwe antwoorden en een andere aanpak. Lakatos’ missie is om voorop te lopen in die aanpak. Integriteitsmanagement op een nieuwe leest geschoeid. Integere integriteit.

Zowel Van Manen als Vredenberg hebben in diverse functies, rollen en sectoren brede ervaring opgebouwd op de terreinen integriteit, risico management, financiële criminaliteit, veiligheidszaken, compliance en governance.

Lakatos beschikt over een groot en divers netwerk van specialisten op het gebied van integriteit, waaronder forensisch onderzoekers, compliance specialisten, advocaat-onderzoekers, cyberspecialisten en gedragsdeskundigen.

OPRICHTERS

bottom of page